Autocamperen

Kør lovligt med gassen tændt

,
Kør lovligt med gassen tændt:


Hvis du vil køre lovligt med gassen tændt, skal du have monteret en, eks. vis en Truma SecuMotion gasventil, som sammen med de specielle gasslanger med ventil, sikrer lovlig kørsel i de fleste lande i Europa. I Frankrig har det længe været forbudt at køre med tændt gas og det samme er det i Tyskland

Det er et EU direktiv 2001 /56/efVarmluftgeneratorer, som Europa-Kommissionen i 2002 tog skridtet vider, og præsenterede i standard EN1949(06/2002)om hvordan vejkøretøjer nu i Europa, har et arbejdstryk på 30mbar skal udformes.

Alle nye vogne, der er indregistreret efter 2007 skal være udstyret med en ny regulator der opfylder følgende krav:
• Tryk 30 mbar
• Automatisk lukning ved slangebrud
• Maksimal gennemstrømning (800, 1200, 1500 g/time)
• Ved overskridelse af maksimal gennemstrømning skal der lukkes for gassen
• Overtryksventil der udlufter i en ventil ved overtryk.

Og med SecuMotion overholder vi altså disse krav. http://www.campingferie.dk/h5_campingnyt/s/visnyhed.asp?nummer=44524

SecuMotion

Se evt. mere hos Truma i Tyskland,
. www.truma.com eller spørg din forhandler:

Her er der flere henvisninger
http://www.truma.com/truma05/de/produkte/index_produkte_rubriken_287179.html

SecuMotion :

Anvendelse
Trumas SecuMotion-gastryksregulatorer
garanterer et ensartet gastryk på 30 mbar
ved et tilladtindgangstryk på 0,3 – 16 bar.

SecuMotion regulerer og overvåger
flaskegasforbruget. Hvis det nominelle
forbrug overskrides eller hvis trykket ved regulatorudgangen falder til under 27 mbar (f.eks. ved brud på gasrør), lukker den integrerede gasflowkontrol (GSW) for gassen.

For at kunne tilslutte SecuMotion gastryksregulatoren til gasflasken skal der anvendes en højtryksslange med slangebrudssikring (SBS). Hvis der anvendes gasflasker med forskellige ventiltilslutningsmål, kan Truma tilbyde slanger med seks forskellige EU-tilslutninger

For at undgå fejl ved gasanlægget i vinterdrift kan regulatoren SecuMotion suppleres med en reguleringsopvarmning (EisEx,art.-nr. 53101-01).

Ved montering af regulatoren med passende gasinstallation er driften af en typegodkendt gasvarmeovn under kørsel iht. EU-direktiv 2001/56/EF tilladt i hele Europa.
Flaskegas på ferien :


Flaskegas på ferien

Du kender sikkert situationen, hvor du ved pakning kommer til at tænke på, om du nu også har nok gas med til hele ferien. Det ender ofte med et par ekstra gasflasker for ikke at løbe tør.

Men til systemet fra Trumas SecuMotion og Truma DuoComfort. Fås nu 6 forskellige slags slanger med forskellige tilslutnings- ventiler. Her er det geniale system hvor vi er sikret, at vi ikke løber tør for gas under ferien.

Højtryksslanger

Med slangebrudssikring (SBS). med forskellige
ventil-tilslutningsmål.
Som dækker det meste af Europa.
Det eneste som det kræver, er at der er
med bragt ( kan også købes i mange lande)
en slange med det rigtige tilslutnings- ventil. Hver tilslutnings-ventil dækker ofte mere et enkelt land, da flere landes system kan bruges sammen. Herefter er det så bare at købe en gasflaske i det pågældende land.

Se en oversigt over de 6 slange, og hvor de kan bruges. ( kun på tysk) Landene er angivet med kendings bogstav. En smiley under kendings bogstav, angiver hvilken lande den kan bruges i.

Se tabellen herSe truma folde på dansk her


Tilbehør Trumas SecuMotion og Truma DuoComfort.

EisEx, regulatoropvarmning (art.-nr. 53101-01)

Fjernindikator (inklusive EisEx) til indikation af forbrugsstatus i køretøjet (art.-nr. 50210-01)

Gasfjernstyring til lukning af gasforsyningen inde i køretøjskabinen
GS 8 (art.-nr. 57013-01)
GS 10 (art.-nr. 57023-01)

Kilde: gengivet med tilladelse af Truma dk.

 

DuoComfort :

DuoComfort Automatisk overgang systemer
Skifteventil til anlæg med to gasflasker (art.-nr. 51500-01)

Du kender situationen, er du halvvejs gennem
tilberedningen af mad. det regner udenfor, og din gas
flaske løber ud. Eller du vågner op hen på
morgenstunden og det er hunde koldt, mørkt og regner,
og gasflasken er tom. Der er kun et at gøre, man må ud
og skifte flaske, hver gang til stor irritation,
hvorfor kunne den da ikke løbe tør når det er solskin.

Men Truma har en løsning, der vil gøre livet meget
nemmere. Truma DuoComfort er en automatisk skifteventil
til gasanlæg med to flasker. Den muliggør skift af en
gasflaske automatisk uden at gasforsyningen afbrydes.

DuoComfort skal for at kunne anvendes være koblet til en vægmonteret gastryksregulator, f.eks. Truma SecuMotion (art.- nr. 52300-01/02/03/04), eller en gastryksregulator type EN fra firmaet GOK (ved anvendelse af andre gastryksregulatorer skal forhandleren rådspørges). For tilslutning af gasflaskerne skal der anvendes to højtryksslanger.

Skal gasanlægget anvendes under kørsel, skal hver af højtryksslangerne være udstyret med en
indgangsmonteret slangebrudssikring, og endvidere skal der anvendes SecuMotion med integreret gasflowkontrol (GSW).

Den aktuelle forbrugsstatus («Drift» eller «Reserve») vises direkte på ventilen. Omskifterventilen kan udstyres med en fjernindikator (art.-nr. 50210-01) som gør, at forbrugsstatus også kan aflæses i køretøjet

For at forhindre forstyrrelser på gasanlægget under vinterdrift, kan omskifterventilen DuoComfort udstyres med Truma regulatoropvarmningen EisEx (art.-nr. 53101-01).

Konformitetserklæring
Den automatiske omskifterventil Truma DuoComfort er i overensstemmelse med Direktiv 97/23/EF om trykbærende udstyr under anvendelse af EN 13786 tillæg B.

Trykreguleringsapparater og slanger skal udskiftes senest 10 år efter produktionsdato Brugeren har ansvaret for dette
(ved kommerciel anvendelse efter 8 år)..