2

På ferievejen

Hunden med på ferie

Sommertips:

Sommertips gengivet med tilladelse fra Dansk Racehunde Union.

 • Lad aldrig hunden sidde alene i en parkeret bil. Sol og skygge flytter sig, og der bliver hurtigt MEGET varmt i bilen.

 • Hunden skal ALTID have adgang til friskt vand.

 • Hunden skal altid have mulighed for at søge i skygge da de også kan blive solforbrændte.

 • Pas på med aktiviteter der er meget fysisk krævende i den bagende sol.

 • Asfalt og strandsand kan blive MEGET varmt - tænk på hundens poter.

 • Lad ikke hunden drikke af vandpytter, de kan være fyldt med farlige væsker, f.eks. benzin, kølervæske og lignende.

 • Hold konstant øje med en badende hund, vogt dig for bølger og understrømme. Allerbedst er det naturligvis at holde hunden i snor.

 • Lad ikke hunden bade i vand, du ikke selv ville bade i, pas især på algebefængt vand, vandhuller der lugter, stillestående bugter og lignende.

 • En saltvandsvåd hund bør skylles med ferskvand efter badning, og den våde hund skal frotteres grundigt. Nogle hunde kan ikke tåle saltvand.

 • Lad være med at rulle vinduerne ned under bilkørsel, så hunden sidder med hovedet ud af vinduet. Det kan give træk og forårsage infektioner i øjne og ører.

 • Hold hunden væk fra den varme grill på sommeraftnerne.

 • Voldsom halsen, gispen efter vejret og bevidstløshed er tegn på hedeslag. Bring omgående hunden i skygge, overhæld den med koldt vand og hold den i ro. Kontakt dyrlægen.

 • Nødvendigt er det vel ikke at nævne, at man selvfølgelig tager hensyn til andre folk/dyr på strand, i skov, på campingplads osv. Man samler selvfølgelig altid hundens efterladenskaber op, og holder hunden i snor hvor det er påkrævet.

 • De fleste hunde elsker at ligge i solen og få gennemvarmet kroppen. Men den ved ikke altid selv hvornår den har fået nok. Og sørg for et tæppe den kan ligge på hvis jorden er kold.

 

Rejser i udlandet:

Inden du tager din hund og kat med på ferie
Bør du sikre dig, at du har de nødvendige attester mv. og at dyrene er vaccineret.

REJSE FRA DANMARK TIL EU-LANDE
3. juli 2004 trådte fælles EU-regler for rejse med personledsagede hunde og katte i kraft. Det betyder, at indførselskravene er ens i alle EU-landene, dog med udtagelse af Irland, Malte, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Lande uden for EU
Hvis du skal på ferie i et tredjeland, som f.eks. har færre krav til indførsel end hvad EU og dermed Danmark har, så sørg for, at dyret kan genindføres i henhold til EU-regler i forhold til det gå gældende tredjeland inden du og dit dyr tager af sted. Det er nemmere end at skulle have foretaget f.eks. rabiesvaccination og blodprøver mv. i udlandet.
Skal du have dit husdyr med på rejsen, Læs mere om dette på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

http://www.foedevarestyrelsen.dk


Her får man en god information om kravene i de forskellige lande og mulighed for at rekvirere div. attester.

Se reglerne for indrejse til Norge med husdyr http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=131821&epslanguage=NO&parentid=44766#dyr

 

En tur med hund fra Danmark til Sverige skal forberedes mindst et halvt år i forvejen

Et besøg i Sverige med husdyr, skal forberedes i god tid. Man skal være indstillet på, at det tager tid og er besværligt og dyrt.

Kilde: Fokusøresund.  

Sverige vil undgå at sygdomme som rabies og rævebændelorm indføre i landet,

derfor har Sverige stiller skrappe krav til indførsel af dyr fra det europæiske

kontinent.

 

Reglerne er betydeligt skrappere, hvis man rejser med hund fra Danmark til Sverige,

 end hvis man kommer fra Norge.

 

De svenske regler er en undtagelse fra den fælleseuropæiske lovgivning.

De gælder frem til 2010, men der forhandles om en forlængelse.

Mange krav skal opfyldes

For at få tilladelse til at rejse ind i Sverige fra Danmark med hund eller kat kræves der følgende:

1.      Id-mærkning i form af chip eller tatovering

2.      Rabiesvaccination. Det er nok med en enkelt dosis for at opfylde punkt 3, men mange anbefaler to doser, som gives med en måneds  mellemrum.

3.      Blodprøve, som påviser rabiesantistoffer på godkendt niveau. Tages tidligst 120 dage efter den sidste vaccination.

4.      Pas, som udfærdiges af dyrlæge, når punkt 3 er opfyldt.

5.      Ormekur. En dyrlæge i Danmark skal give dyret en ormekur inden for ti dage før indførsel. Ormekuren skal gentages forud for hver indrejse til Sverige, Certifikatet skal vedlægges eller ligge i passet.

Mange turer til Sverige: Hvis man tager mange kortere ture til og fra Danmark, kan man få et 4 ugerscertifikat. Så giver en svensk dyrlæge en ormekur hver fjerde uge, hvorefter et nyt certifikat bliver udfærdiget.

Der er ingen genveje. Hvis man vil have sit kæledyr med på sommerferie, skal man begynde at forberede det senest i januar,

 

Anmeldelsespligt hos tolden

Alle rejser med dyr fra Danmark til Sverige, selv de, der pendler til daglig, har anmeldelsespligt hos tolden. Det gælder hver gang, og uanset om man rejser ind i landet med bil, tog eller båd. Dyrene skal altid rejse med originalt pas og certifikat.  

Læs hele artiklen her. http://www.oeresundsbron.com/object.php?obj=56d000f