På ferievejen

-om tunneler og forholdsreglerne.

Tunnelskræk:

For dem som ikke er trygge ved tunneler kan anbefales:

  • Check brændstofbeholdning og tænd lyset. Husk at tage evt. solbriller af.

  • Hold nøje øje med skiltningen før og under tunnelkørslen.

  • Lad dig ikke under nogen omstændigheder presse af de lokale "fartbøller". De er jo lokalkendte og kender forholdende.

  • Hold god afstand til den forankørende og kør i øvrigt efter forholdende, uanset der er skiltet med større hastighed end du føler trang til at køre.

  • Ved uheld: Find den nærmeste nødtlf. Mobiltlf. virker sandsynligvis ikke inde i tunnelen og redningsmandskabet ved hvor du omtrent er, hvis du bruger nødtlf.

Og så god tur. Tunnelerne kan vi slet ikke undgå og langt de fleste er da også helt ok
 

.

Gode råd om tunnelsikkerhed :

Brochure med gode råd om tunnelsikkerhed

”Kør sikkert i vejtunneler”, en Brochure som Vejdirektoratet nu relancerer. Brochuren er udarbejdet af Europa-Kommissionens generaldirektorat for energi og transport. Gennemgår på enkel vis, hvordan man som trafikant skal forholde sig i tilfælde af kø, brand eller ulykker i en vejtunnel. Kilde trafiken.dk
Læs her
 http://www.trafikken.dk/imageblob/image.asp?objno=64075.pdf
 
Eurotunnel mellen Frankrig og England :

Ruten går Calais-Folkstone. Turen varer ca. 35 min, og togene kører i døgndrift. www.eurotunnel.com

Brenner-motorvejen:


Denne vej kører nok de fleste danskere. Den er også anbefalelsesværdig hvis man ikke kan lide tunneler. Ikke fordi der ikke er tunneler, der er mange men der er ingen der er særlig lange.
Afgift i Østrig ca. 10 € pr. vej udover motorvejsmærkatet for Østrig.


http://www.asfinag.at/index.php?idtopic=52

 

 

 

 

St. Gotthard-tunnelen:

Denne vej er nok den mest benyttede hvis turen går gennem Schweiz. Der er ingen afgift. (Den er indeholdt i motorvejsmærkatet for Schweiz.)

http://www.gotthard-strassentunnel.ch/

 

Tunneler mod Aosta:

St. Bernhard tunnelen
http://www.sitrasb.it/

Mont Blanc tunnelen
http://www.chamonix.net/english/mont_blanc/tunnel.htm

 

 

Europas længste tunnel:

Nordkapp tunnelen

 

FATIMA : Fastlandsforbindelse til Magerøya, ( Nordkapp ) E69
Består av Nordkapptunnelen, Honningsvågtunnelen og Veidnesbrua

Nordkapptunnelen som er Europas længste tunnel under vand, som går under Magerøysundet mellem fastlandet og Magerøya Den er 6 875 meter lang, dens laveste punkt er 212 m. under vandoverfladen Største stigning i tunnelen er 10 %.
Fakta om FATIMA: Total længde: 28,6 km her af 3 tunneler 1 stor bro og 3 mindre
16,7 km ny vej.
Og blev åbnet den 15 juni 1999
Tunnelen er udstyret med nødtlf. – mobil- og radiodækning – god belysning, en dejlig stor og bred tunnel.
Bompenge betales på fastlandssiden, der betales også på tilbage vejen

Check priser i Norge på følgende link
http://www.vegvesen.no/

 

http://www.nordkappbompengeselskap.no/index_ie.htm

Check priser i Norge på følgende link

http://www.autopass.no/