UKRAINE

En dansk autocamper-ejer, bosat i Ukraine, har tilbudt at være behjælpelig med at organisere ture i landet, hvortil der ikke kræves visum. Jacob garanterer, at man får en kanontur til ganske små penge ! Navnlig hvis man ønsker reparation af camperen , tandlæge osv osv . Økonomien i Ukraine er nærmest desperat. Lærerne på Jacobs kærestes skole har kun 20 timer pr. uge da skolen ikke kan betale for mere og hun fik ikke løn de første måneder, da de mente at hun godt kunne vente. 

Tandrensning, eftersyn, boring og en fyldning koster omkring 200 kr. Hovedreparation af en motor koster under 10.000 kr. og for en fin lakering betalte Jacob under 3.000 kr.

 

Jacob gør opmærksom på, at Ukraine er et spændende land at besøge, fordi det virkelig er anderledes end EU-landene, som jo ligner hinanden mere og mere. Man kan besøge landsbyer, som vi kendte dem i Danmark for 100 år siden med fritgående dyr, gadekær o.s.v. Men man kan også se kæmpe skove, kæmpe landbrug m.m. Der er mange gamle klostre og borge. Landet er stort, men det er fint at have Krim som et mål og det er dejligt at holde på stranden og svømme i havet (det lækreste, reneste vand på ca. 25 grader)
Det er et stort land med lange afstande og ofte langsom kørsel på ringe veje.


Jacob har aldrig haft problemer med at parkere og sove, han holder ofte i bymidten eller ved en kirke. Man kan også holde på en overvåget parkeringsplads og sove der. Han har også holdt ved floder, på steder hvor andre camperede og mener ikke, at man bliver straffet for at holde sådanne steder, hvis det ikke er ulovligt. Men hvis en betjent ved, at man holder et ulovligt sted, så vil han true med en bøde for at få nogle penge, men så skal der være et skilt der klart viser, at det er ulovligt. Alle, også politiet, vil gerne have nogle penge. 50 griven (det er ca. 40 kr.) fremkalder stor imødekommenhed ! Det er klart, at når flere campere samlet et sted, vil det tiltrække opmærksomhed, så det er smart at finde et egnet sted. Jacob har aldrig følt sig utryg i Ukraine, men man skal bære sig fornuftigt ad (det skal man jo alle vegne).


Folk er generelt meget hjælpsomme og venlige. Mekanikerne kommer gerne ud til en bil med problemer, men det kan være vanskeligt at få en tilkaldt hvis man ikke lige taler ukrainsk eller russisk. Det er dog ikke vanskeligt at få en bilist til at stoppe og hjælpe.

Det er en stor fordel at kunne bogstaverne. Man kan have et skema med en omtrentlig oversættelse af de 24 bogstaver, så kan man stave sig frem.


Jacob kan kontaktes på:

Nedenstående har vi samlet nogle facts om Ukraine.

 

 

Ukraine (ukrainsk: Україна / russisk:Украина) er et land i Østeuropa med ca. 52 mio. indbyggere. Grænselandene er Rusland, Polen, Hviderusland, Slovakiet, Ungarn, Rumænien og Moldova. Indtil 1991 var Ukraine en delstat i Sovjetunionen. I syd støder det op til Sortehavet, hvor halvøen Krim ligger. Krim har en vis form for selvstyre, men herom senere. Ukraine er arealmæssigt, næst efter Rusland, det største land beliggende i Europa – næsten dobbelt så stort som Tyskland. Landet har et areal på 603.700 km² og en kystlinje på 2.782 km.

 

Ukraine er en demokratisk republik hvor den lovgivende, udøvende og dømmende magt er adskilt. Præsidenten vælges i flertalsvalg for femårsperioder, og nominerer premiermini-ste­ren. Nationalforsamlingen, Verkhovna Rada, må så bekræfte dette valg.

Krim har en speciel politisk status sit eget parlament. Vedtagelser fra dette parlament kan alligevel overstyres af den ukrainske forfatningsdomstol, hvis de skulle stride mod den ukrainske grundlov. Landet har udstrakt lokalt selvstyre. Kommunestyrer og ordførere i byerne bliver valgt i direkte valg, og har kontrol over egne budgetter.

Efter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991 domineres politikken i Ukraine fortsat af en omfattende statslig og bureaukratisk kontrol. Landet er præget af omfattende korruption, noget som staten indtil nu ikke har kunnet styre.

Den nuværende præsident Viktor Janukovitj er prorussisk. Han er modstander af medlemskab i NATO, men for medlemskab i EU, så længe det ikke ødelægger forholdet til Rusland. Den tidligere premierminister Julia Timosjenko var provestlig. Hun var tilhænger af medlemskab såvel i NATO som EU, men har vendt i spørgsmålet om NATO. Den ligeledes tidligere præsident Viktor Jusjtjenko var også provestlig, og tilhænger af medlemskab i både NATO og EU.

Hovedstaden Kiev har knapt 2,6 mio. indbyggere, Kharkov har godt 1,6 mio. indbyggere, Dnipropetrovsk har knapt 1,2 mio. indbyggere og Odessa har godt 1,1 mio. indbyggere.

 

Hvis man vil på storbyferie og opleve en virkelig metropol, hvor det ikke vrimler med danskere, så kan Kiev virkelig anbefales. Der er de smukkeste kirker, de mest forrygende museer, et godt cirkus og et virkelig flot operahus. Endvidere er der nogle meget livsbekræftende parker. De store gader i centrum af byen bliver i weekenden afspærret for trafik, og benyttet til skating, optræden, markeder mv. Endvidere skal man se de stejle snoede gader omkring kvarteret Andrievskaya, hvor der også er markeder. Både mad og drikkevarer er tillige meget billige. Ikke mindst den forrygende røde Krim-champagne.

Jacob anbefaler, at når man skal besøge Kiev, så skal man altid parkere på en overvåget parkeringsplads (det er ikke dyrt) og færdes rundt i byen med taxa, metro o.s.v.

 

 

 

 

Landskabet i Ukraine består hovedsageligt af frugtbare sletter eller stepper, samt højslet-ter. Gennem disse løber floder som blandt andet Dnepr, Dnestr og sydlige Bug. Alle disse løber ud i Sortehavet eller det mindre Azovske Hav. I sydvest danner Donau-deltaet grænsen mod Rumænien. Landets eneste bjergområde er Karpaterne i vest, hvor man finder Ukraines højeste bjerg Hoverla (2061 moh.), og KrimbjergeneKrim-halvøen i den sydlige del af landet.

Ukraine har hovedsageligt et tempereret klima. På Krim er klimaet mere lig det, man finder i kystområderne i Middelhavet. Der kommer mest nedbør i vest og nord, og mindre i øst og sydøst. Generelt er der høje sommertemperaturer i landet.

Ukraines bruttonationalprodukt pr. indbygger er ca. en femtedel af gennemsnittet for EU, men siden år 2000 har landet vist store vækstrater på op til 12% i 2004. Ukraines vigtigste eksportartikler er militærudstyr, metaller, rør, maskiner, benzinprodukter, tekstiler og landbrugsvarer. Energiforsyningen er afhængig af olie og gas fra Rusland, hvilket gentagne gange har skabt uoverensstemmelser med nabolandet.

Den globale økonomiske krise, der for alvor slog igennem i 2008, ramte Ukraine usædvanlig hårdt. BNP faldt i 2009 med 15,1% og inflationen nåede op på 16,4%. Eksporten faldt 48,7%, mens importen faldt 53,5%. Samtidig blev arbejdsløsheden tredoblet til 9% i løbet af 2009.

 

 

Halvøen Krim, der er på 26.000 km² og har lidt under 2 millioner indbyggere, blev først en del af Ukraine i 1954, og siden Sovjetunionens opløsning har etniske russere på halvøen kæmpet for at blive genforenet med Rusland. Ikke alene er mere end halvdelen af Krims borgere etniske russere, halvøen er også arnested for den russisk-ortodokse kirke, og hjemsted for Ruslands Sortehavsflåde gennem mere end 200 år. Men Krim er en del af Ukraine - og Ukraine vil være medlem af EU og NATO, Ruslands historiske fjende. Krims historie er derfor også historien om det dramatiske og konfliktfyldte forhold mellem broderlandene Ukraine og Rusland, og det er historien om Ruslands forsøg på at forsvare sine gamle Sovjet-bastioner.

 

De største byer på Krim er Simferopol og Sevastopol, hvor sidstnævnte er base for den russiske og ukrainske Sortehavsflåde. Byens unikke geografiske placering, der gør Sevastopol til strategisk vigtig flådehavn, gør den også til et populært turistmål for befolkningen i de tidligere sovjetlande.

Krimkrigen (18541856) blev primært udkæmpet her mellem Rusland og en alliance af Storbritannien, Frankrig og det Osmanniske Rige. Sardinien indtrådte i alliancen i 1855. Krigen sluttede med Freden i Paris i 1856. Det var i denne krig, sygeplejersken Florence Nightingale blev kendt og hvis indsats var med til at skabe den moderne sygepleje i krigstid. Baggrunden for krigen var, at Russerne ville øge deres indflydelse i Balkanom-rådet og sikre sig passage fra Sortehavet til Middelhavet gennem strædet ved Dardanel-lerne. En anden årsag var religiøse stridigheder, hvor Nikolaj 1. følte sig ydmyget over at osmannerne havde forbigået den ortodokse kirke og givet den katolske kirke adgang til de hellige steder i Palæstina. Krigens hovedslag blev kæmpet omkring den russiske flåde-base ved Sevastopol, der også den gang var hjemsted for den russiske sortehavsflåde. Byens var belejret fra september 1854 til september 1855. Krigen sluttede med russernes nederlag ved Sevastopol den 11. september 1855. Zar Alexander 2., der havde overtaget styret ved faderen Nikolaj 1.s død 2. marts, underskrev fredsbetingelserne ved Paris-kongressen den 30. marts 1856.

 

Den 26. april 1986 fandt historiens hidtil værste atomkraftulykke sted på værket Chernobyl, 130 km nord for hovedstaden Kiev. Reaktoreksplosionen berørte et område, hvor der levede 600.000 mennesker. Blandt dem var 7.000 døde i 1993 som følge af strålingen, og 135.000 var blevet evakueret. Seks dage efter eksplosionen bombarderede militærhelikoptere reaktoren med 6.000 tons af bl.a. sand og bor for at slukke branden og standse nedsmeltningen. Efterfølgende blev det hele indstøbt i en op til 8 m tyk betonkappe, der blev døbt «sarkofagen». Den radioaktive sky berørte ikke blot Ukraine, Hviderusland og Rusland. Områder i specielt Nordsverige men også i andre dele af Vesteuropa blev også forurenet af radioaktivt nedfald. I de følgende år kunne russiske og internationale forskere konstatere en øgning i antallet af kræfttilfælde og sygdomme knyttet til radioaktiviteten.

Camping udenfor arealer, som er indrettet dertil, er ikke tilladt og kan medføre bøder, men bemærk hvad Jacob skriver om dette i indledningen. Ukrainske campingpladser er primært indrettet for teltcampister og standarden er tilsvarende. Bortset fra enkelte undtagelser skal man regne med meget spartanske forhold på det sanitære område. Camping er mest udbredt langs Sortehavets kyster (primært Krim halvøen) og i det område, der hedder De Sorte Skove. Det er for tiden ukendt om og hvor de større byer har campingpladser, der er velegnet for vesteuropæiske campister.

Fra Puttgarten på Fehmarn er der 1.780 km til Kiev, når man kører over Berlin og Warszava, og på turen igennem Polen, kan man køre ad veje, som er dækket af vejtræerne, så man kører igennem trætuneller.
Fra Kiev til Odessa er der 475 km, fra Odessa til Sevastopol er der 580 km og endelig er der så 890 km fra Sevastopol tilbage til Kiev.

 

Flemming Stagis / Jacob Schønberg

November 2010