Før afgang

Har du det rigtige kørekort til autocamper.


 
Har du det rigtige kørekort til autocamper.
se hvilket kørekort der kræves for,                                                                           
at køre en autocamper på over 3500 kg
 
Dk-AutoCam.dk har rette henvendelse til svaret kan se i vedlagt dokument -->  Justitsministeriet.pdf

 

Nye kørekort regler for autocamper over 3500 kg.

 

Maj 2009

Ny lov der betyder at man nu skal have lastbil kørekort kat. C for at køre autocamper over 3500 kg

Bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort

 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009, og erstatter bekendtgørelse nr. 1004 af 6. oktober 2006.

Begrænset vogntogsmulighed på B-kørekort

og lastbilkørekortkrav til tung M1 (fx campingbil med tt>3,5 t).

Den nye bekendtgørelse indebærer blandt andet, at den fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag (koblingsvægten) ikke længere kan anvendes ved beregning af, om man med et kørekort til kategori B kan trække et givent påhængskøretøj, jf. § 9, stk. 1, nr. 4. Der er dog indført en overgangsordning, hvorefter indehavere af kørekort til kategori B, som er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden fortsat kan vælge at anvende koblingsvægten som beregningsgrundlag, jf. § 111.

Derudover indebærer den nye bekendtgørelse, at personbiler med op til otte siddepladser foruden førerens plads og med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, fremover skal føres med et kørekort til kategori C og ikke kategori D, jf. §§ 10-13. Der er her ligeledes indført en overgangsordning, hvorefter kørekort til kategori D, som er udstedt før bekendtgørelsens ikrafttræden, fortsat giver ret til at føre de pågældende køretøjer i Danmark, jf. § 112. Kørsel med de pågældende køretøjer i andre EU-/EØS-lande med kørekort til kategori D frem for kategori C indebærer imidlertid risiko for at blive pålagt en bøde i henhold til disse landes regler.  

Endelig indebærer den nye bekendtgørelse, at det bliver muligt for personer, der har ansøgt om fornyelse af deres kørekort, at føre bil uden for Norden, mens ansøgningen behandles. Der er således indført en ordning, hvor der kan ske foreløbig fornyelse af kørekortet for en periode på tre måneder ved udstedelse af et midlertidigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS, jf. § 71, stk. 3 og 4.

 

Se kørekort regler  her  § 9- 10 og 11

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123635&exp=1