Før afgang

Rejsepapir

Feriens forsikringer /Rejsepapirer

Er dine personlige papirer gyldige og hvilke dokumenter kræves der egentlig under rejse i udlandet
Dækker dine forsikringer? Eller skal der tegnes nye
Hvad for dokumenter skal der medbringes.

At rejse er at leve, men at rejse uden forsikring er en rigtig dårlig idé. Har du glemt eller fravalgt nogle, står du selv med det økonomiske ansvar, hvis det går galt i udlandet.

En udlandsrejse uden den rigtige forsikring kan betyde økonomisk ruin for dig og din familie.

Eks. Gult og blåt (EU) sygesikringsbevis: Dækkes ikke hjemtransport til Danmark (Undtagen under visse omstændigheder i norden, via Nordisk Konvention)

Hersker der tvivl om, hvad forsikringerne dækker, er det altid en god idé at kontakte sit forsikringsselskab før ferien. Sammen med selskabet kan man så finde ud af, om der er den rigtige forsikringsdækning.

VIGTIG Kontakt dem på skrift. Så får I også svar på skrift. Og har efterfølgende beviserne skriftlig. Aldrig telefonisk

Eks. vis dækker Din ansvarsforsikring i Danmark, måske ikke leje af vandscooter eller jetski på over 25 HK i udlandet. Det samme gør sig gældende ved ønsker om at leje en bil eller motorcykel.

Tag det aldrig for givet……. Jeg har en forsikring, så jeg /vi er dækket
Find ud af inden ulykken, hvad / hvem dækker din forsikring.
Det kan blive meget dyrt ikke at være rigtig forsikret.
 

Læs mere her:

http://www.tryg.dk/netinsurance01/notes.do?uniklink=PFaktaRejseUdlejningsbil

www.forsikringsoplysningen.dk


Personlige papir
                                                                                 

• Pas
• Det Gule sygesikrings Kort.
• Det Blå sygesikrings Kort: EU
• Forhåndsgodkendelse ved kronisk sygdom.
• Ekstra Rejseforsikringer.
• Pillepasset.
• Indboforsikringen.
 


Det gule sygesikringsbevis            
                                                                                  

De nye regler efter 1-1-2008
Det er selvfølgelig ikke rart, at tænke på sygdom, før du skal på ferie.
Men det kan være farligt, at springe over hvor gærdet er lavest. Det er
vigtigt, at du sørger for, at være ordentligt dækket ind inden rejsen.
Hvad dækker den gule rejsesygesikring?
Rejsesygesikringen dækker udgifter til lægehjælp og lægeordineret sygehusophold og behandling på almindelig sygehusklasse, inklusiv operationer ved ferierejser i op til 30 dage.

Og hvad dækker den ikke ?
Hjemtransport til Danmark (Undtagen under visse omstændigheder i norden)
Behandling af Kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen og som med rimelighed kunne forventes at ville medføre behov for behandling

Læs mere under forhåndsgodkendelse

Læs mere om hvad der er dækket og hvad der ikke er på

Udenrigsministeriet Borgerservice Om www.um.dk
Forbrugerstyrelsen http://www.forbrug.dk/raad/rbbolig/om-rejser/
Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/Profil.aspx?id=20267.830
Forsikringsoplysningen www.forsikringsoplysningen.dk
 
 


De Blå EU sygesikringsbevis

EU-sygesikringsbeviset kan bruges ved rejser til andre EU-lande og EØS-landene, og bruges typisk når rejsen ikke er dækket af den offentlige sygesikring.

Herunder ferie i længere tid end 30 dage, erhvervsrejser og studieophold.
Man skal vise EU-sygesikringskortet ved enhver henvendelse til læger, hospitaler, apoteker m.m. i udlandet.

 

• EU-sygesikringsbeviset, der maksimalt gælder for 5 år ad gangen

• Du får ret til læge- og hospitalshjælp, m.m. hvis behovet opstår under ophold, Dækningen omfatter læge- og hospitalsbehandling, tandlægehjælp, medicin m.m. som er nødvendig under opholdet. det er altid lægen der skal vurderer om det nødvendigt under opholdet

• Dækningen er på samme vilkår som for landenes egne borgere. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det pågældende land, hvor du søger behandling, skal du selv betale den del.

• Der er ikke dækning for behandling på privathospitaler eller på særlig sygehusklasse, med mindre den offentlige sygesikring i opholdslandet, yder den dækning til landets egne borgere.

• Personer, der har en bestående eller kronisk lidelse, og som under et ophold kan have behov for en efterkontrol e.l., kan have nytte af EU-sygesikringskortet

Man skal vise EU-sygesikringskortet ved enhver henvendelse til læger, hospitaler, apoteker m.m. i udlandet.

• EU-sygesikringsbeviset, der maksimalt gælder for 1 år ad gangen

• Du får ret til læge- og hospitalshjælp, m.m. hvis behovet opstår under ophold, det er altid lægen der skal vurderer om det nødvendigt under opholdet

• Personer, der har en bestående eller kronisk lidelse, og som under et ophold kan have behov for en efterkontrol e.l., kan have nytte af EU-sygesikringskortet

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske/eksisterende sygdom er dækket. Læs under det gule sygesikringskort

Sygetransport hjem til Danmark dækkes ikke af EU-sygesikringskortet.

Sundhed.dk  www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=20108.1
Forbrugerstyrelsen /www.forbrug.dk/raad/rbbolig/om-rejser/
Forsikringsoplysningen www.forsikringsoplysningen.dk
 
 


Forhåndsgodkendelse ved kroniske sygdomme

Medicinsk forhåndsvurdering

Der er særlige regler for kroniske eller eksisterende sygdomme

Vær opmærksom på, din helbredstilstand kan betyde, at du ikke er dækket i forbindelse med din kroniske sygdom, ved rejse til udlandet

Da en almindelig rejsesygeforsikring normalt ikke dækker behandling af kroniske lidelser, som var konstaterede før afrejsen.

Hvis du har en kronisk lidelse eller en eksisterende lidelse, der kunne kræve behandling under din rejse, gælder der særlige regler – både for den offentlige rejsesygesikring og private rejseforsikringer.

Kroniske lidelser kunne f.eks. være sukkersyge, lungesygdomme, kræft, gigtsygdomme og psykiske sygdomme. Eller en planlagt opration.

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom, som er opstået før afrejsen, dækkes kun, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet. Denne vurdering foretages af rejsesygesikringen (SOS). Det er derfor ikke dit eget eller din læges skøn, der er afgørende.
Hvis du er kronisk eller alvorlig syg, bør du derfor i god tid inden afrejsen undersøge, om lægeregninger, sygehusophold m.v. dækkes, hvis du får behov for behandling under rejsen.

Forhåndsgodkendelse ved kroniske sygdomme
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske/eksisterende sygdom er dækket af Den offentlige rejsesygesikring, kan du bede om en skriftlig forhåndsgodkendelse hos SOS International , som varetager Den offentlige rejsesygesikring.

SOS International kan i nogle tilfælde give et bindende forhåndstilsagn om dækning, hvilket betyder, at du også er dækket af rejsesygesikringen for den specifikke sygdom, som forhåndstilsagnet vedrører.

Ansøgninger skal sendes senest 2-3 uger før afrejsen.

På nedenstående link kan der laves en test, som kan være vejledende om der kræves en forhåndsgodkendelse inden afrejse. Ved tvivl kontakt SOS

http://www.sos.dk/
 


Et par link hvor der også er god information, om feriens dokumenter og gode råd

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=65071

Som medlem hos FDM er der også mange gode råd og information om feriens dokumenter.

 

Link til offentlige oplysninger

Du kan også finde svar på nogle af disse spørgsmål, på et af nedenstående link.

Her har de samlet en masse gode råd om
feriens dokumenter / forsikringer,
og meget mere.

Forsikringsoplysningen
Tlf: 33 43 55 00
www.forsikringsoplysningen.dk

Sos-Internaltional
Tlf: 70 10 50 50
www.sos.dk

Europæiske Rejseforsikring, EURO alarm
Tlf: 33 25 25 25
www.europaeiske.dk

Udenrigsministeriet Borgerservice
Tlf: 33 92 01 01
Om www.um.dk


Forbrugerstyrelsen
Tlf. 70 13 13 30
http://www.forbrug.dk/raad/rbbolig/om-rejser/

www.Sundhed.dk

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring DFIM
Tlf. 33 43 55 00
http://www.dfim.dk/

 


Pas

Når du rejser i udlandet skal du dog altid have dit pas med dig – også selvom du rejser til et land, der er med i

Schengen-samarbejdet, fordi passet er den eneste gyldige legitimation, du som dansker kan bruge i udlandet. Kun i Norge, Sverige, Finland og Island behøver du ikke at kunne legitimere dig med pas.

 

Børn kan ikke længere indskrives i forældres eller andre voksnes pas. Børn, der skal ud at rejse, skal derfor have deres eget pas, uanset alder.


Tjek udløbs tid på dit pas inden ferien.
Hvis dit pas udløber indenfor 6 måneder, risikerer du i en række rejselande at blive sendt hjem direkte ved ankomsten
Derimod er de fleste EU-lande mere tolerante omkring gyldigheden af et dansk pas. I eksempelvis Spanien med populære De kanariske Øer og Portugal med Madeira skal passet blot være gyldigt under opholdet.
 

Også de mere nære rejsemål som Tyrkiet og Bulgarien stiller krav til passets gyldighedsperiode. Begge lande forlanger således, at passets udløbsdato skal ligge mindst 3 måneder fremme ved indrejse – nøjagtig som mange krydstogt-rederier også kræver det, når passagererne går om bord
 

Under alle omstændigheder gør man klogt i at tjekke pas- og visumreglerne for de enkelte rejselande på www.um.dk

Kilde: forbrug.dk

 


Pilleglas

Nogle typer medicin kræver pillepas
Hvis du har medicin med, der indeholder euforiserende stoffer og du rejser til til et Schengen-land eller et land, der er omfattet af pillepasordningen skal du sørge for et pillepas. Det vil oftest være medicin med advarselstrekant, der kræver Pillepas. Spørg din Læge til råds.

Pillepasset er gratis. Det udstedes med gyldighed i højst 30 dage og fås på dit lokale apotek, som skal bruge dit pas og 24 timer til at lave pillepasset, fordi de skal indsende oplysningerne til Schengen.
Læs mere her
https://www.apoteket.dk/apo.frontend/pages/pillepasside.aspx

 


Er alle der er med på turen dækket?

Ulykkesforsikring./ rejseforsikring.
Mange af os glemmer / tænker ikke på det, da vi jo har været vandt til, at alle var selvstændig dækket på deres sygeforsikringskort. Men det er vi jo ikke mere, i dag skal vi jo selv ind og forsikrer os.

Har man taget børnebørn med på tur, eller er det en kammerat til ens egne børn der er med.

Skal man lige være ekstra opmærksom på, at deres forældre har de rigtige forsikringer til deres børn.

Så her skal der måske tegnes en særskilt forsikring til disse børn. En børneulykkesforsikring vil normalt dække også under rejser. En ulykkesforsikring vil dække ulykkestilfælde, hvor man evt. får et varigt mèn, men intet omkring rejseudgifter.

Børnene er jo som udgangspunkt omfattet af deres forældres indboforsikring og private rejseforsikring. Vigtig
Problemet opstår typisk når det barn man har med på rejsen og som ikke er omfattet af ens husstand, og heller ikke af ens egen forsikring, bliver syg, så vi selskabet jo sige at der ikke er dækning, fordi det ikke er et medlem af din husstand der er blevet syge, men en der er med på rejsen.
Der kan sagtens være forskel i dækningen i de forskellige selskaber,

For som grundregel er det kun de personer der er tilmeldt adressen. (ved folkeregistre. ) hos forsikringstageren der er omfattet på forsikringen.

Hvis det er en sammenbragt familie, med dine og mine børn,
eller delebørn. skal man også lige omkring forsikringen, for at finde ud af om de nu også er med forsikret.

Også personer der lever sammen, men ikke er gift, skal lige tjekke op på deres forsikringer.

En god ide kan være at få alles person nr. skrevet på policen, herved er alt tvivl væk om hvem der nu er dækket.

Hvis I er det mindste i tvivl ang. om alle nu også er dækket så kontakt jeres forsikring.
Husk altid at få svaret på skrift…

For det er tåbeligt at køre ud, uden at være rigtig forsikret

 


        


                                   

Rejseforsikring hos egen forsikringsselskab.

Privat rejseforsikring går ind og dække ting

Supplerer den offentlige rejsesygesikring. Derudover kan rejseforsikringen i et forsikringsselskab give en yderligere dækning, omkring sygeledsagelse, hjemkaldelse, tabte feriedage, erstatningsrejse osv.
Rejser du udenfor rejsesygesikringens dækningsområde skal du købe forsikring for både lægebebehandling og hjemtransport.

• Forsikringen dækker hjemtransport ved akut sygdom eller tilskadekomst. (der er visse undtagelse)

Kik på jeres egen forsikrings hjemmeside og se hvad de dækker. Eller få en samtale med forsikringen ang. dækning af lige jeres husstand.
Det kan være dyrt, ikke at være rigtig forsikret

Vær opmærksom på, at også private rejseforsikring, har særlige regler for kroniske eller eksisterende sygdomme, som kræver en forhåndsgodkendelse

 


Bilens dokumenter

                                                                      

• Det Røde SOS-kort.
• Det grønne forsikringsbevis
• Registreringsattest

Det røde SOS-kort er beviset
på, at din bil er dækket af en
kaskoforsikring.

Det grønne kort er beviset på, at din bil er ansvarsforsikret.
Kortet viser, at forsikringen dækker person- og tingskader i Europa og i de lande udenfor Europa, der er med i ordningen. Det grønne kort gælder i ét år.
Husk at underskrive kortet inden afrejse.

Registreringsattest. Registreringsattest original,
eller original kopi, fås ved henvendelse til motorkontor.
Skal med bringes.

Læs mere her
http://www.forsikringogpension.dk/Forsikring/Forsikringsmuligheder.....

http://www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&

 

 

 

0