Før afgang

Færdselsuheld i udlandet

Kopier dine dokumenter

Tag kopier af alle dine rejsedokumenter.
Det er det råd som mange forsikringer giver, og medbring den på ferien,
men ikke samme sted som de originale.
Dette kan være meget svært da autocamperen både er vores bil – opholdssted – værelse m.m..

Derfor scan alle vigtige dokumenter og papir ind, samt skiv alle vigtige tlf. nr. og andre vigtige oplysninger op, send det alt sammen til en tilgængelig e-mail-adresse. Denne E-mail skal hvis uheldet er ude, og i har mistet alt, kunne åbnes overalt uden adgang til egen pc, nu kan I meget hurtig finde de vigtige oplysninger/papir igen.
 

Hvordan forholder jeg mig ved et færdselsuheld:

Hvordan forholder jeg mig ved et færdselsuheld
Hvis du skulle blive udsat for et færdselsuheld.
Er her lidt information.

Kontakt altid politiet
Når ovenstående er gjort kan du overveje at tage kontakt
til Danmark. Skaden skal anmeldes så hurtigt som
muligt til SOS. Du har selvfølgelig det røde SOS-kort med,
hvor et tlf.nr. er angivet til dansktalende personale 24 timer i
døgnet. Hvis du også er medlem af Falck eller FDM kan du få yderligere hjælp/vejledning der. Se "udlandsnummeret" på policen.

Husk også
• Du skal få navn og adresse på modparten Vigtig
• Husk også at notere bilens reg. nr. Meget Vigtig
• Samt, hvis det er muligt, vedkommendes forsikringsselskab / policenr.
• Samt sted og tidspunkt for uheldet.
• Husk at få en kopi af politirapporten. (Betjenten udleverer den sandsynligvis uopfordret til dig). Vigtig
• Få fat i vidnernes navn og adresse. Vigtig
 
VIGTIG Lad under alle omstændigheder være med at påtage dig skylden. Lad forsikringsselskaberne håndtere denne side af sagen.
Skriv aldrig under på noget, hvor du ikke kan læse / forstå teksten.

Husk altid at tage foto fra ulykkesstedet.
• Selve stedet.
• Vejens udformning.
• Bilernes placering ved sammenstødet.
• Skader på modpartens bil, og din egen.
• Bremsespor.
• Evt. også et foto af modparten.
Disse fotoer kan være en meget stor hjælp for forsikringsafgørelse på skyld

altså: Husk alle papirerne hjemmefra.
 

 

Vigtige tlf. nr. i tilfælde af uheld

SOS International (Bil)                    + 45 70 10 50 50
DFIM (se under færdselsuheld)       + 45 33 43 55 00
Falck vagtcentral                             + 45 70 10 20 30
Udenrigsministeriet                         + 45 33 92 00 00
Jeres forsikringsselskab.                 + 45 -- -- -- --
Jeres bank                                      + 45 -- -- -- --
Kortspærring Visa/Dankort              + 45 44 89 29 29
Kortspærring MasterCard                + 45 44 89 27 50
Spærring af telefon                         + 45 -- -- -- --
Spærring af mobilbredbånd             + 45 -- -- -- --

Alarmopkald i Europa
 

http://www.campingferie.dk/h9_gode_raad/s/images/alarmopkald_EUR_07.pdf


>
Krav om sikkerhedsudstyr i Europa

Hvor skal du have sikkerhedsvest med i bilen? Er en advarselstrekant påkrævet ved ulykke? Skal du have styrthjelm på når du kører på motorcykel? Find svar på disse og andre sikkerhedsspørgsmål for hele Europa og USA    kilde FDM 

Lovpligtigt_09_web.pdf
Udstyr_sikkerhed_Europa.pdf

 http://www.fdm.dk/ferie-fdm-travel/ferietips/goer-bilen-klar-til-ferien/sikkerhedsudstyr-europa

Uheldsrapport og mini parlør

hos FDM er der en uheldsrapport, som kan printes ud inden ferien.

Hent og print en uheldsrapport og gem den i handskerummet

 Der findes også en mini parlør i tilfælde af uheld. 

http://www.fdm.dk/ferie-fdm-travel/ferietips/med-bil-udlandet/uheld-paa-koer-selv-ferien

 


EU-lovgivning yder hjælp i EU-lande ved Færdselsuheld

Med vedtagelsen af EUs 4. motorkøretøjsdirektiv blev danske bilister bedre stillet ved kørselsuheld i et EU- eller EØS-land. Ordningen trådte i kraft januar 2003

Bliver man som EU-borger udsat for et færdselsuheld i et andet EU-land og i øvrigt ikke selv har skylden for uheldet kan man nu, i modsætning til tidligere, få behandlet sin skadesag af en repræsentant i sit eget hjemland.

Efter et færdselsuheld skal modpartens registreringsnummer blot oplyses til

Dansk Forening for International
Motorkøretøjsforening (DFIM)
Forsikringens Hus
Amaliegade 10
1256 København K
Tlf.: 33 43 55 00
DFIM vil så tage sig af sagen og hjælpe med at formidle erstatningssagen
 

læs her http://www.forsikringogpension.dk/Forsikring/Din_ferie_og_fritid/Koer_selv_ferie/Sider/Udlandsuheld_kan_behandles_i_Danmark.aspx