Der er en del misforståelser omkring parkering og overnatning i autocampere, Derfor har Dk-AutoCam.dk udarbejde følgende meddelelse


Der er en del misforståelser omkring parkering og overnatning i Autocampere.

Det er uvidenhed eller misforståelse af loven, når pressen og camping plads ejere gang på gang postulerer at,
Autocampister ikke må overnatte i eller parkere på offentlige P pladser.

VEJLOVENS § 102, stk.1. nr.1. beskriver tydeligt hvad man må med en lovlig Indregistreret stor personvogn, indrettet til beboelse. 

Det er i §18. i lov om offentlige veje fastsat at der ved motorveje og hovedlandeveje SKAL etableres sideanlæg / rastepladser af trafiksikkerhedsmæssige årsager således at trafikanterne kan søge ind på disse, når trætheden melder sig og et hvil er nødvendigt for fortsat sikker kørsel . I lighed med lastbilschauffører, SKAL de øvrige trafikanter have mulighed for at gøre ophold på disse pladser. 

Ligeledes har PRIVATVEJLOVGIVNINGENS § 49,stk.1.nr.1. enslydende bestemmelser som vejlovens §102.

De omtalte bestemmelser forbyder ikke ,at vejarealerne benyttes til parkering, af registrerede køretøjer, selvom parkeringen har nogen varighed ,og forbyder heller ikke , at et parkeret køretøj benyttes til en længere hvilepause , herunder overnatning.

Skiltet medteksten CAMPING FORBUDT opsættes for at understrege, at rastepladsen ikke kan benyttes til campingophold, men alene til ophold i overensstemmelse med rastepladsens formål. Skiltet CAMPING FORBUDT retter sig mod aktiviteten og ikke, hvilket transportmiddel der anvendes 

Altså der findes IKKE i færdselsloven eller vejlovgivningen generelle regler om forbud mod overnatning i et parkeret, registreret køretøj.

I henhold til Færdselslovens § 92 kan politiet med kommunens samtykke indføre parkeringsrestriktioner, afmærkninger det pågældende sted , fastsættes i medfør af lovens § 95. stk.1.

Jeg henstiller til, at de journalister og redaktører der har været fejlinformeret, snarest muligt får dette rettet , så der kan blive lukket for denne debat. 

Med venlig hilsen
Dk-AutoCam.dk