Parkering af autocampere.

Autocampernes brug af rastepladser, offentlige vej- og havnearealer til overnatning har ofte været til debat! Er det lovligt?

Nedenstående og tilhørende sider til dette emne er en nøjagtig afskrift af de originale papirer vi har fået tilsendt fra Trafikministeriet. Kopi af originalbrevene kan rekvireres hos websnedkeren.

 

  Trafikministeriet

De Frie AutoCampere / DK-AutoCam Dato : 24. februar 2003
Tørresøvej 34 J.nr. : 432-27
Bårdesø Deres ref. :  
5450 Otterup Sagsbeh. : NPa
       
Att. Formand Marleen Pedersen      
   
  Vedr. autocamperes brug af rastepladser og parke-ringspladser
  De frie autocampere har i brev af af 2. februar 2003 anmodet Trafikministeriet om kopi af svarene på spørgsmålene S 3489 og S 3775.
 

 ./.   
./.   

Trafikministeriet vedlægger ifølge ovenstående anmodning svarene på disse spørgsmål.
 

  

I henhold til svaret på S 3489 er det væsentlig at bemærke at "Vejlovens § 102, stk. 1, nr. 1, angiver, at det til en offentlig vej hørende areal (herunder rastepladser og offentlig tilgængelige havnearealer) ikke uden vejbestyrelsens tilladelse må anvendes til varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel...eller lignende. Denne bestemmelse omfatter ikke  overnatning eller parkering af nogen varighed på offentlige vejarealer, herunder offentlig tilgængelige havnearealer, med et indregistreret køretøj."

Ministeriet vurderer ikke, at der er andre relevante spørgsmål eller svar inden for dette område.

 

Med venlig hilsen

Nina Pabst
Fuldmægtig

 

   
Trafikministeriet
1. Kontor
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Ekspeditionstid:
Mandag-torsdag 8.30 - 16
Fredag 8.30 - 15.30
Giro 3 00 27 64
Telefon 33 92 33 55
Telefax 33 12 38 93
E-mail: trm@trm.dk
www.trm.dk
 
Svar på spørgsmål S 3489, vedr. campering på rastepladser m.v.: Klik her!
Svar på spørgsmål S 3775, vedr. skiltet "Camping forbudt": Klik her!