Camping forbudsskilter

Dette er et uddrag fra en mail fra Vejdirektoratet, hvor vi har spurgt omkring div. forbuds tavler for autocamper.
Her bliver der svaret tydeligt, at der i Danmark ikke findes en lovlig godkendt færdselstavle, der forbyder parkering af autocamper på offentligt areal.

Svar fra Vejdirektoratet er med rødt.


Dette er ikke en officiel færdselstavle.
Men en tavle der kan bruges udenfor vejarealer
 
Det andet skilt med rødt kryds over tre symboler er ikke en færdselstavle uanset de påskrevne tidsintervaller, og kan derfor ikke håndhæves med hjemmel i Færdselsloven
 

Men skiltet på Rømø skal formentlig understrege naturfredningsreglernes generelle forbud mod campering i åbent land.

Forbud / advarsel - ingen autocamper

• Er det et godkendt skilt ?
• For hvor må de opsættes ?
• Og af hvem ?
• Og hvordan vil det kunne håndhæves lovmæssig?
 
 

Der er tydeligvis ikke tale om vejtavler ifølge Færdselsloven, da sådanne forbudstavler er runde. Men de viser, hvad grundejeren forbyder eller tillader på sin private grund

 

Færdsels og vejloven

 
Finders der en officiel godkendt dansk færdselstavle der forbyder autocamper ( parkering),   Hvordan ser den ud ??
Tavlen findes ikke i dag. Hvis der bliver behov for tavlen, vil det vise en forbudstavle med overstreget autocamper.Hvilke arealer hører ind under Færdsels og vejloven?

Færdselsloven gælder, hvor der finder offentlig færdsel sted, dvs hvor posten, leverandører og andre kan komme (dvs ikke på lukkede baner, gårde eller haver).
Lov om offentlige veje gælder stats- og kommuneveje. Lov om Private veje gælder private fællesveje i byområder mm.

 
 

kilde : Erik Randrup Civilingeniør
Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13
Postboks 9018 1022 København K
Telefon 7244 3333